Report Q4 2023

Trong Q4 2023, các nhà phát triển Aptos tiếp tục đẩy mạnh sự phát triển:

:one: Giao dịch trung bình mỗi ngày tăng 111.4% so với năm trước.
:two: Gần 60K daily active addresses
:three:TVL tăng 226%

Vui lòng xem báo cáo đầy đủ tại @MessariCrypto👇
https://messari.io/report/state-of-aptos-q4-2023

6 Likes