Aptos Connect

Nadeszła nowa generacja onboarding’u użytkowników Web3 dzięki Aptos Connect – internetowemu, międzyplatformowemu portfelowi z samodzielnym przechowywaniem, oferującemu bezkluczowy, bezpieczny dostęp dla maksymalnie wygodnego doświadczenia użytkownika.

:white_check_mark: Tworzenie konta jednym kliknięciem za pomocą znanych logowań Web2
:white_check_mark: Brak kluczy prywatnych lub mnemotechnik do zapamiętania
:white_check_mark: Brak potrzeby instalowania aplikacji portfela lub rozszerzeń

Zacznij budować z Aptos Connect już dziś: https://aptosconnect.app/

10 Likes

Thank you for informations thank s sir a good work

2 Likes